Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών

Έγινε σήμερα στην αίθουσα της ΟΠΑΣ (για τήρηση αποστάσεων) η γενική Συνέλευση του Συλλόγου και

οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Παρουσιάστηκε το έργο του Συλλόγου

κατά το τρέχον έτος και αναλύθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της διαχείρισης του 2022 κι έγινε

ενημέρωση για την κληρονομιά του ακινήτου Χανιώτη. Στη συνέχεια έλαβαν τον λόγο μέλη του

Συλλόγου που αναφέρθηκαν σε τρέχοντα θέματα. Η συνέλευση έληξε με την ψηφοφορία για την

ανάδειξη νέου ΔΣ, με τα εξής αποτελέσματα:

Ψήφισαν: 86, Έγκυρα: 83, Λευκά: 1, Άκυρα: 2

Έλαβαν:

Παντελαίος Νικόλαος 58

Κουρκούμπας Χρήστος 55

Δρόσου Αικατερίνη 52

Παντελαίος Ιωάννης 50

Χανιώτης Ιάκωβος 47

Σκορδίλη-Μέλιου Ελένη 40

Λουκέρη Μαρία 30

-----------------

Μόσχου Σοφία 26

Μπουκίου Μαριαρίνα 26

Χανιώτης Θεόδωρος 12

Εντός των επομένων ημερών θα συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση για να συσταθεί σε

σώμα. Συγχαίρουμε τους παραπάνω και τους ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και καλή θητεία!