ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιστορικό Ίδρυσης

Ο προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου ιδρύθηκε επίσημα στις 20 Σεπτεμβρίου του 1925. Προϋπήρχε άτυπα από τις αρχές του προηγούμενου έτους (1924), με συντονιστικό όργανο τα άτομα εκείνα που συγκρότησαν μετέπειτα το πρώτο επίσημο Διοικητικό Συμβούλιο.Το συντονιστικό αυτό όργανο από το Φεβρουάριο του 1924 ασχολήθηκε με τα διαδικαστικά του υπο ίδρυση συλλόγου και συνέταξαν το ιδρυτικό του, το οποίο υπογράφτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1925. Όλα τα ιδρυτικά αυτά άτομα ήταν Λευκιανοί, νοσταλγοί των Λευκών, που παρακινήθηκαν τόσο από το αίσθημα της ιδιαίτερης πατριωτικής τους αγάπης να βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν στα προβλήματα και στις ανάγκες του χωριού τους, όσο και από την έντονη επιθυμία τους να δημιουργήσουν εκτός Πάρου μία γνώριμη Λευκιανή Κοινωνία με ίδιους στόχους και αρχές. Ο Σύλλογος, λοιπόν, είναι πραγματικό δημιούργημα των Λευκιανών που κατοικούσαν στην Αθήνα. Οι σκοποί του είναι: - Η ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών του, η σύσφιξη των φιλικών δεσμών και η, με κάθε νόμιμο μέσο, εξυπηρέτηση των αναγκών της ιδιαίτερης πατρίδας μας, των Λευκών Πάρου και των απανταχού Λευκιανών. - Η καλλιέργεια και διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων προς όφελος των μελών του Συλλόγου, των Λευκών και της Πάρου. - Η διαφύλαξη, η διατήρηση και η προβολή της Λευκιανής παραδοσιακής κληρονομιάς. - Η ευαισθητοποίηση στην εκτίμηση του περιβάλλοντος και γενικά του οικοσυστήματος και ο σεβασμός στην παραδοσιακή φυσιογνωμία των Λευκών. - Η οργάνωση και ανάπτυξη ανθρωπιστικού έργου προς όφελος των μελών και φίλων του Συλλόγου, των κατοίκων των Λευκών και κάθε τρίτου με ανάγκες ιδιάζουσας μορφής, κατόπιν πρότασης μέλους του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. - Η παρέμβαση με κάθε νόμιμο μέσο προς κάθε Αρχή και Φορέα (Δημόσιο, Ιδιωτικό, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.) για προώθηση και έγκριση κοινωφελών έργων και σκοπών προς όφελος των Λευκών και των κατοίκων τους ή ακύρωση αποφάσεων βλαπτικών για τις Λεύκες και τους κατοίκους τους.

Δραστηριότητα 

Ολες οι διοικήσεις και όλα τα μέλη του Συλλόγου τήρησαν με πίστη και συνέπεια τις αρχές και τους σκοπούς του, με αποτέλεσμα η μακρόχρονη ιστορία του να είναι πλούσια και σημαντική σε κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρωπιστικό έργο. Η δημιουργικότητα, η αδελφική ομόνοια και η θαυμαστή ενεργητικότητα όλων των μελών του Συλλόγου για ό,τι καλύτερο, χρησιμότερο και ωραιότερο για τις Λεύκες, ήταν και είναι οι αιτίες χάρη στις οποίες ο Σύλλογος πορεύθηκε όλα αυτά τα χρόνια με ζωντάνια και δραστηριότητα και καθιερώθηκε στην ιστορία του νησιού μας και όχι μόνο. Γενικά, συνέβαλε στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συμπατριωτών μας και στάθηκε η κιβωτός στη διατήρηση της παραδοσιακής μας κληρονομιάς, ενώ βοήθησε επίσης τα μέγιστα, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς, στη βοήθεια των κατοίκων του χωριού μας, αλλά και στην ανάπτυξη και ανάδειξη του ίδιου του χωριού.